әдебиетші


әдебиетші
edebiyatçı

Қазақша-түрікше сөздік. 2009.

Look at other dictionaries:

  • Еуразияшылдық — өткен XX ғ. 20 ЗОж.ж. орыс шетелдіктің (русское зарубежье) өзін аса белсенді көрсеткен әлеуметтік философиялық ілімі және идеялық саяси қозғалысы. Еуразияшылдық Ресей тарихы мен мәдениетінің өзіндік ерекшеліктеріне басты назар аударады.… …   Философиялық терминдердің сөздігі

  • линотипист — зат. т и п о г р. сөйл. Линотиписші. Линотип Газет редакциясында әдебиетші Төлеутай, л и н о т и п и с т және метранпаж Забира мен Таңсық бар екен, мен жетінші болдым (Қаз. әдеб., 13.04.1973, 4) …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

  • метранпаж — зат. т и п о г р. Терілген мәтіннің верскасын жасаушы, оны ретке келтіруші маман. Ең бірінші кезекшілікке барған күні м е т р а н п а ж әйелдің талап еткен «клишесінің» орнына бұрышта сүйеулі тұрған таяқты алып барып, әбден масқарам шыққан ды… …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

  • шиебөріше — үст. Шиебөрі сияқты, шиебөрі тәрізді. Әлдебіреу бұрынғыға ұқсамайтын бір жаңа пікір айта қалса, көп сандағы әдебиетшілеріміз ш и е б ө р і ш е шулап шыға келеді (Т.Әлімқұлов, Тірліктен., 149) …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі